Wspieramy misje

Wspieramy misje prowadzone przez wolontariuszy na całym świecie.
Każda pomoc jest cenna!
Chcesz wspólnie z nami przyczynić się do poprawy jakości życia w najbiedniejszych rejonach świata?
Wybierz Projekt i dołóż swoją Cegiełkę przekazując darowiznę.
 
Konto do wpłat: 
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej: 29 8025 0007 0055 0446 2000 0010
 
Tytułem: 
Wpłata na działalność statutową stowarzyszenia lub wspierając konkretne dzieło – wystarczy wskazać numer projektu, którego wpłata ma dotyczyć.
Projekt 1 – Zakup inkubatorów
Projekt 2 – Budowa Szkoły w Kenii 
Projekt 3 – Misja w Kamerunie
 
Adres: 
Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” 
ul. Spółdzielcza 6C
21-532 Łomazy