ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH

Ministerstwo Środowiska opracowało projekt nowelizacji ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992). Celem wprowadzonych zmian ma być rozwiązanie problemu podrzucania odpadów przez podmioty gospodarujące odpadami, w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, jak również w miejscach, w których zakończono działalność w zakresie gospodarki odpadami. Powodem nowelizacji są nasilone (zwłaszcza w maju 2018 r.) pożary miejsc magazynowania lub składowania odpadów.