SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Green Office Ecologic Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat potwierdzający spełnianie normy ISO 14001 w zakresie odbioru, zbierania, transportu i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wydany przez Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości.

Certyfikat jest ważny do dnia 20.04.2019 r.