ODBIÓR ZUŻYTYCH TONERÓW

Firma Green Office Ecologic Sp. z o.o. przyjmuje do przetwarzania i utylizacji odpady w postaci zużytych tonerów, atramentów i innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Więcej informacji mogą Państwo zasięgnąć pod numerem 571 343 535 lub e-mailem: instytucje@greenoffice.co