ISO 14001:2015

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Green Office Ecologic ponownie pozytywnie przeszło procedurę auditu certyfikującego przez akredytowaną firmę PCC-CERT  w Systemie Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 w zakresie zbierania, transportu i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.