DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI – EDUKACYJNY PROJEKT PILOTAŻOWY

Brak świadomości ekologicznej to w naszym społeczeństwie ogromny problem środowiskowy. Tylko niektórzy z nas wiedzą w jaki sposób powinno postępować się z poszczególnymi rodzajami odpadów.  Edukacja ekologiczna jest w dalszym ciągu na drugim planie, a o ochronie środowiska opowiada się głównie w teorii.

Zmieniający się klimat i ciągle rosnący popyt na nowoczesną technologię powoduje, że proporcjonalnie wzrasta poziom odpadów elektronicznych, które przechowuje się w gospodarstwach domowych zamiast przekazywać profesjonalnym podmiotom zbierającym.

Zaniepokojeni tym stanem rzeczy postanowiliśmy zorganizować pilotażową Akcję edukacyjno-ekologiczną i zaprosić do uczestnictwa placówki oświatowe z kilku województw. Nasz projekt ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej u dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie mieszkańców gmin, rodziców, nauczycieli i samych uczniów do praktycznej formy edukacji, czyli zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Nasz pilotażowy Projekt cechuje przede wszystkim indywidualne podejście do każdego Uczestnika. Wysyłamy wszelkie niezbędne materiały, czyli plakaty, ulotki dla każdego ucznia, materiały edukacyjne czy instrukcje dla nauczycieli. W zamian za uzbierane kilogramy Uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych.

Poprzez praktyczne podejście chcemy uświadomić społeczeństwo o konieczności oddawania elektrośmieci profesjonalnym podmiotom oraz o wartościowych surowcach w nich zawartych, które są odzyskiwane i przekazywane do recyklingu i ponownego użytku.

Więcej informacji na stronie: www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl