5 marca 2020 – ostatni dzwonek na dostosowanie zezwoleń odpadowych !

5 marca 2020 r. mija termin na złożenie wniosku o dostosowanie zezwoleń odpadowych uzyskanych przed dniem 5 września 2018 r.

Powyższy obowiązek wynika z ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.poz.1592), a brak jego realizacji uniemożliwi legalne prowadzenie działalności z zakresu gospodarki odpadami.