ISO 14001:2015

Firma Green Office Ecologic Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw przepisom i standardom związanym z ochroną środowiska a także oczekiwaniom naszych partnerów podjęła się procesu wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 w zakresie zbierania, transportu i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ustanowienie, wdrożenie i stosowanie Systemu pozwoli naszej Spółce:
– efektywnie kontrolować swój wpływ na środowisko,
– ograniczyć negatywny wpływ na otoczenie,
– zmniejszyć zużycie energii i surowców,
– ograniczyć emisję substancji do środowiska,
– usprawnić zarządzanie Organizacją na wszystkich szczeblach,
– zwiększyć wiarygodność wobec obecnych i nowych partnerów biznesowych.
 
Spółka przeszła procedurę auditu certyfikującego przez akredytowaną firmę PCC-CERT.