Zaufali nam

 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencje Mienia Wojskowego
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Izba Administracji Skarbowej
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Oddziałami
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Oddziałami
 • Uniwersytet Warszawski
 • Kuratorium Oświaty
 • Grupa LOTOS S.A.
 • Shell Polska Sp. z o.o.
 • TVN SA,
 • TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o
 • Polimex-Mostostal S.A
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Spółdzielczy
 • Sądy Okręgowe
 • PGE Obrót S.A.
 • Lubelski Węgiel “Bogdanka“ S.A.
 • DPD Polska Sp. z o.o.
 • Polskie Linie Lotnicze LOT;
 • WARS S.A.
 • PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o.
 • ACTION S.A.
 • Akademie i Instytuty Medyczne
 • i wiele innych firm.

 

STOWARZYSZENIE DOBRYCH INICJATYW „PRO MISSIO”

Jako firma działająca na potrzeby ochrony środowiska i wspierająca aktywności związane z poprawą jakości życia, intensywnie angażujemy się w pomoc na rzecz projektów humanitarnych i misyjnych.

Naszym wiodącym Partnerem w tym zakresie jest Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”, które zostało powołane w 2016 r., aby nieść pomoc w krajach Trzeciego Świata osobom dotkniętym skrajnym ubóstwem lub skutkami klęsk żywiołowych. Swoje cele realizuje poprzez bezpośrednie wsparcie finansowe jak również materialne.

W związku z tym, że posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z Diecezjami Kościoła Katolickiego kontynuujemy dotychczasowe działania organizacji zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pozyskując fundusze na realizację Projektów charytatywnych we współpracy ze Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie prowadzi projekty związane z budową placówek medycznych, oświatowych czy socjalnych z zastosowaniem wszelkich dostępnych metod, które przyczynią się do poprawy jakości życia w najbiedniejszych rejonach Świata. Swoją opieką obejmuje również Misjonarzy przebywających na misjach i wspiera ich szlachetne działania.

Więcej informacji na stronie: www.pro-missio.org

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!