Dotacje UE

Green Office Ecologic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie na rynek europejski innowacyjnej usługi w postaci przyjęcia i przetworzenia kartridży. Celem projektu jest wdrożenie na rynek europejski innowacyjnej usługi polegającej na przyjęciu i przetworzeniu kartridży, w oparciu o wyniki własnych prac B+R. Planowane efekty to wdrożenie innowacyjnej usługi, pozwalającej zagospodarować odpadowe kartridże do drukarek w sposób zgodny z przepisami prawa (w szczególności Ustawą o odpadach), efektywny ekonomicznie i powodujący znaczące zmniejszenie uciążliwości tych odpadów dla środowiska naturalnego.

Wartość projektu: 1.987.000,00 zł
Wkład EFRR: 1.390.900,00 zł