SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

20 kwietnia 2018 0

Green Office Ecologic Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat potwierdzający spełnianie normy ISO 14001 w zakresie odbioru, zbierania, transportu i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego […]

ROCZNY AUDYT ZEWNĘTRZNY

10 kwietnia 2018 0

Podstawę prawną przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania stanowią przepisy zawarte w rozdziale 9 ustawy z dnia 11 […]