Decyzje dotyczące gospodarki odpadami
Decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 05.01.2015r. znak RŚ-V.7243.27.2014.JKP
Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.02.2015r. znak OS-II.6233.489.2014.DBO
Decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 13.12.2016 r. znak RŚ - V.7243.27.2014.LG

Informujemy, iż od dnia 01 marca 2015 firma Green Office Ecologic Sp. z o.o. przyjmuje do przetwarzania i utylizacji odpady w postaci zużytych tonerów, atramentów i innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących...

Green Office Ecologic Sp. z o.o.

Siedziba:
00-074 Warszawa ul. Trębacka 4
Telefon: 22/630-94-18

Adres do korespondencji / Oddział:
ul. Spółdzielcza 6C,
21-532 Łomazy
woj. lubelskie
Telefon: 83/ 341-75-94

e-mail: biuro@greenoffice.co

Akcje edukacyjne:
Telefon: 669-482-511 lub 514-048-815
e-mail: eko.szkoly@greenoffice.co